Komentarz z Bundestagu: Twardy kurs Merkel na Coronę to decyzja polityczna

Steffen Kotré (poseł do Bundestagu, grupa parlamentarna AfD)

Polityczne inkrustowanie przez system Merkel jest już bardzo daleko posunięte. Merkel może powiedzieć teraz unklausuliert, że decydujesz arbitralnie. Tak więc również na konferencji prasowej po nowej decyzji do Lockdown do 21.01.2021. Powiedziała, że jej decyzja polityczna zasada nie będzie mieć nic wspólnego z nauką.

Cóż, polityka musi decydować politycznie, po to jest. Ale mimo to opiera się na faktach, dowodach i solidnych, szerokich podstawach naukowych. I właśnie tego Merkel nie robi. Ona działa arbitralnie. Jej arbitralność jest związana z utrzymaniem władzy. Nie dba o dobrobyt, klasę średnią, ani wolność obywateli. Interesuje ją tylko to, aby wyborcy uwierzyli, że zrobiła wszystko przeciwko Coronie. Wypiera ona fakty, takie jak to, że zakaz prowadzenia działalności gospodarczej nic nie da. Podsyca ona histerię, podczas gdy powinna dodawać obywatelom pewności siebie. Nie podejmuje skutecznych działań w celu ochrony osób zagrożonych. Świadczą o tym wysokie wskaźniki umieralności w domach starców i domach opieki. I wbrew temu, co pani poseł mówi, system opieki zdrowotnej nie jest przeciążony. W 2020 roku zmniejszono nawet liczbę łóżek w szpitalach. Nie może więc być mowy o epidemiologicznym stanie wyjątkowym o zasięgu krajowym.

Skupienie się Merkel na selektywnej percepcji i polityce ideologicznej ma swoją nazwę: Wirusolog Christian Drosten z Instytutu Roberta Kocha. Tylko on może składać raporty przed sądem Merkel. Inni nie są wysłuchiwani. Nie epidemiolodzy, nie eksperci od kontroli katastrof, od systemu edukacji, psychologowie. Merkel również dała to jasno do zrozumienia. Ona chce tylko pewnych odpowiedzi od pewnych naukowców. W sytuacjach nadzwyczajnych należy jednak powoływać rady doradcze. Które mapują całościowy obraz, dyskutują, weryfikują, oświetlają z różnych stron. Merkel woli jednak ustalać rundę monetarną z ministrami-prezydentami krajów związkowych, omijając suwerena narodu, czyli obecnie pozbawiony władzy parlament. W tej rundzie podejmowane są decyzje, które nie mają demokratycznej legitymacji. Parlament nie ma już nic do powiedzenia. Ma to znamiona zamachu stanu – ostatnie oświadczenia Merkel są teraz widoczne dla wszystkich.

Corona jest zła, gorsza niż grypa. Ale to nie usprawiedliwia ogłoszenia ogólnospołecznego stanu wyjątkowego. Nie dotyczy to całego społeczeństwa. Głównymi osobami dotkniętymi chorobą są osoby starsze w wieku 60 lat i więcej (około 96%) oraz osoby z grup ryzyka z powodu choroby. Ograniczenie swobód obywatelskich każdego człowieka jest zatem nieuzasadnione i sprzeczne z ustawą zasadniczą. Merkel będzie o tym wiedziała. Ale jej cel jest inny: wielokulturowe przekształcenie Niemiec i Europy w pozbawiony kultury i tożsamości obszar osadniczy (patrz wypowiedź Merkel luty 2017 i marzec 2018: „Naród to wszyscy, którzy mieszkają w tym kraju.“, „Niemcy, to my wszyscy.“). Jednym ze środków do tego celu jest znaczne wycieńczenie kraju, które już się rozpoczęło: w bezsensownym i marnotrawiącym bogactwo zwrocie energetycznym, alienacji przez migrantów, zaniedbaniu systemu edukacji, pogorszeniu bezpieczeństwa wewnętrznego i powolnym pogrążaniu się Niemiec w nieistotności. Interesy obywateli i kraju nie odgrywają w tym wszystkim żadnej roli. Nadszedł czas na gruntowną zmianę tej polityki.

steffenkotre.de/
www.facebook.com/St.Kotre/


Leserbriefe

Nachrichten, Kommentare, Leserbriefe - News im Minutentakt.